Twoja prywatność

Poważnie traktujemy Twoją prywatność. Wszelkie udostępniane informacje pozostaną ściśle poufne, teraz iw przyszłości.

Nikt z New York City Housing and Vacancy Survey (NYCHVS) nigdy nie poprosi Cię o numer ubezpieczenia społecznego, status obywatelstwa, Twoje dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, o pieniądze lub darowizny ani o jakiekolwiek dane karty kredytowej.

Wiedz że:

  • Możesz odmówić podania swojego imienia i nazwiska lub jakichkolwiek informacji kontaktowych.
  • Możesz pominąć pytania, na które nie chcesz odpowiadać.
  • Każdy Przedstawiciel Terenowy Biura Spisu Ludności jest zobowiązany dożywotnio chronić Twoje informacje, a każde naruszenie tej przysięgi pociąga za sobą znaczne kary.