Ang iyong Privacy

Sineseryoso namin ang iyong privacy. Anumang impormasyon na ibinabahagi mo ay mananatiling mahigpit na kompidensiyal, ngayon at sa hinaharap.

Walang sinuman mula sa New York City Housing and Vacancy Survey (NYCHVS) ang hihilingin para sa iyong numero ng seguridad sa lipunan, katayuan ng iyong pagkamamamayan, iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng email, para sa pera o mga donasyon, o para sa anumang impormasyon sa credit card.

Mangyaring malaman:

  • Maaari mong tanggihan na ibigay ang iyong pangalan o anumang impormasyon sa pakikipag-ugnay.
  • Maaari mong laktawan ang anumang mga katanungan na hindi mo komportable na sagutin.
  • Ang bawat Kinatawan ng Field Bureau ng Census ay nanumpa habang buhay upang protektahan ang iyong impormasyon at ang anumang paglabag sa sumpang ito ay nagdadala ng malalaking parusa.