COVID-19

Ang iyong kalusugan at kaligtasan ay mahalaga sa amin. Ang bawat tao sa koponan sa Pabahay at Bakante sa survey ng New York City (NYCHVS) ay sumusunod sa mga pamamaraan na idinisenyo upang protektahan ang pareho sa iyo at sa kanila.