COVID-19

Ang iyong kalusugan at kaligtasan ay mahalaga sa amin. Ang bawat tao sa koponan sa Pabahay at Bakante sa survey ng New York City (NYCHVS) ay sumusunod sa mga pamamaraan na idinisenyo upang protektahan ang pareho sa iyo at sa kanila. Mayroon kaming isang nakatuon, independiyenteng Public Health Advisor na responsable para sa pagsasanay sa aming kawani, pagsubaybay sa mga kasalukuyang kondisyon dito sa New York City, at pagpapatupad ng mga pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan batay sa kasalukuyang ebidensya sa agham.

Ang aming mga tagapanayam sa NYCHVS ay nagsusuot ng mga maskara sa mukha at nagsasagawa ng paglayo ng panlipunan sa lahat ng oras. Hinihiling namin sa iyo na gawin mo ito sa tuwing bibisitahin ka ng isang Kinatawan ng Field ng Census. Kung wala kang isang maskara sa mukha, masisiyahan kaming magbibigay ng isa. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa isang Kinatawan ng Field ng Census Bureau na bumibisita sa iyo sa iyong bahay, mangyaring tawagan kami sa (212) 584-3490 upang humiling ng isang makatuwirang tirahan.