Konfidansyalite ou

Nou pran vi prive ou oserye. Nenpòt enfòmasyon ou pataje ap rete entèdi konfidansyèl, kounye a ak nan lavni.

Okenn moun nan New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok pap janm mande pou nimewo sosyal sekirite ou, estati si ou sitwayèn amerik (ni si ou genyen papye), enfòmasyon pèsonèl ou via imèl, pou lajan oswa don, oswa pou nenpòt enfòmasyon sou kat kredi.

Tanpri konnen:

  • Ou ka refize bay non ou oswa nenpòt enfòmasyon pou kontakte ou.
  • Ou ka sote nenpòt kesyon ou pa santi w alèz pou ou reponn.
  • Chak Reprezantan Biwo Resansman an sèmante pou lavi pou pwoteje enfòmasyon ou yo epi nenpòt vyolasyon sèman sa a pote penalite sibstansyèl.